Kwa nini unaona haya juu yangu?

Kwa nini unanionea haya?

Kwa nini unaona ugumu kunitaja?

Je, mimi si ndiye niliyefanya haya yote?

Scroll to Top