Njoo Ujifunze Huruma na Upendo Wangu

Samehe nawe utasamehewa.

Fadhili nawe utafadhiliwa.

Hifadhi nawe utahifadhiwa.

Wawezaje kujua thamani ya Huruma na Upendo wangu usipowatendea wengine kwa Huruma na Upendo?

Naam, mimi ni Mungu nikupendaye na Kukuhurumia.

Scroll to Top