• Sun. Mar 26th, 2023

Mungu.Me

Ujumbe wa Mungu Kwako

Tumaini

  • Home
  • Mimi Ndimi Mimi

Mimi Ndimi Mimi

Mimi ni Nuru iangazayo Gizani Mimi ni Nuru ya njia yenu Mimi ni Njia ya wokovu wenu Mimi ni Wokovu wa Maisha yenu Mimi ni Ndiye kila kitu Naam… Huyo…

Mwanagu, Sikiliza sauti yangu nawe utanufaika

Mwanagu, Sikiliza sauti yangu nawe utanufaika… Tazama nimepnga mambo mengi mema kwako Naam… Yatakupata mema Mimi Mungu nimesema

Watie moyo walio wangu

Waambie watu wangu wajipe moyo Waambie wasihofu wala kufadhaika Kwa maana Mimi Naja kuwaokoa Sitawaacha, Kwa kuwa Mimi ni Mungu wao

Sijakuita nikuache hapa

Sijakuita uishie hapa Nilikuita ili ufike mbali Naam Mbali kuliko hapa

Nalikujua wewe

Wakati ukiwa mdogo nalikujua, Wakati ungali kijana nalikutambua, Maisha yako yapo mikononi mwangu Ninazihesabu hatua zako zote Nimepanga kukupa wokovu Kwa maana mimi ndiye Mungu Niokoaye

Jipe moyo, Mimi ni Mungu wako

Jipe moyo mwanagu kwa kuwa mimi ni Mungu wako. Hayo yote yatapita, Kama usiku uutanguliavyo mchana.