• Tue. May 30th, 2023

Mungu.Me

Ujumbe wa Mungu Kwako

Mwanagu Nisikilize

Rafiki… Sikia sauti yangu na kupokea fundisho langu Kwa maana huo ndio mwelekeo sahihi

Mimi ndiye Mungu wako

Mimi ndiye Mungu wako Mimi ni wa Mwanzo na Mwisho Mimi ndiye wako sahihi wa kufuata Nifuate unijue mimi

Fungua macho yako

Fungua Macho yako uone, Kwa maana niko nawe lakini hunioni Laiti ungetazama… Ungeniona

Kwa nini unaona haya juu yangu?

Kwa nini unanionea haya? Kwa nini unaona ugumu kunitaja? Je, mimi si ndiye niliyefanya haya yote?

Mimi Ndimi Mimi

Mimi ni Nuru iangazayo Gizani Mimi ni Nuru ya njia yenu Mimi ni Njia ya wokovu wenu Mimi ni Wokovu wa Maisha yenu Mimi ni Ndiye kila kitu Naam… Huyo…

Mwanagu, Sikiliza sauti yangu nawe utanufaika

Mwanagu, Sikiliza sauti yangu nawe utanufaika… Tazama nimepnga mambo mengi mema kwako Naam… Yatakupata mema Mimi Mungu nimesema